Weblog - my first web diary

24. 09. 1998

Technologie výroby skutečnosti
Jan Fikáček - 22:22 | [Category: filosofie] | permalink
Technologie výroby skutečnosti
aneb úvod do fenomenologického "strojírenství"

Člověk je běžně přesvědčen, že realita je jen jediná a nemůže být jiná, že je to přesná podoba okolního světa. Člověk je přesvědčen, že realita je zcela neměnná. Naším cílem bude potvrdit, že skutečnost pevná je a dokonce říci, proč je taková. Na druhé straně bude realita ukázána jako velmi deformovaný a jen jeden z mnoha možných obrazů okolního světa. Člověk je totiž jako Bůh. Tvoří svět kolem sebe.
Jednak ho tvoří v obvyklém slova smyslu : postaví dům, silnici nebo vyrobí letadlo. Tento způsob vytváření světa zajímá většinu lidí, ale my se jím zabývat nebudeme, protože už začíná být poněkud zastaralý, bezohledný k životnímu prostředí a nakonec i neefektivní. Takový způsob vytváření skutečnosti nazývejme třeba reálným.
Člověk ale také "tvoří" svět ve své hlavě, a to tím, že si z okolí něco vybírá a něco opomíjí. Vybere, co se mu líbí nebo co musí vybrat například pod diktátem fyzikálních zákonů. Na druhé straně ale také do světa vkládá, co v něm není, třeba své výmysly. Označme tento způsob vytváření reality v hlavě jako myšlenkový. Kupodivu je to ten nejzákladnější a nejstarší způsob vytváření toho, co pak nazýváme skutečnost. Má zcela překvapivě tu nevýhodu, že není příliš závislý na naší vůli, povětšinou je podvědomý nebo fyziologický, mimo naši kontrolu, čemuž se říká objektivní.

(fikacek(sabaka)inmail.cz)
Celá kniha...

Předcházející: Skutečnost jako přirozená virtuální realita
Následující: Fotovýstava Trochu jiný Brusel

Category

Archive